Απολογισμός ΕΠΑΝ ΙΙ - 24/10/2013

Δείτε τον Απολογισμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα που παρουσιάστηκε στην 78η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο 2013.

Περιλαμβάνονται στοιχεία για τις δράσεις και τα έργα κρατικών ενισχύσεων, για τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα προγράμματα «Αλλάζω κλιματιστικό» και «Εξοικονόμηση κατ' οίκον» και φωτογραφικό υλικό και πληροφορίες για τα έργα υποδομών που υλοποιούνται στους τομείς της ενέργειας, της βιομηχανίας και του τουρισμού και πολιτισμού.   

Δείτε την παρουσίαση εδώ


Ενημερωθείτε για τις δράσεις του ΕΠ Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων που διαχειρίζεται η ΕΥΔ ΕΠΑΕ με στόχο την «Επένδυση στον Ανθρωπο» - 11/10/2013

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων (ΕΠΕΑΑ) αποτελεί μορφή παρέμβασης  για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων τοπικών ή τομεακών κρίσεων, που συνδέονται με την οικονομική και κοινωνική αναδιάρθρωση της χώρας. Εντάσσεται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό που ανέρχεται σε 211.733.870,67 ευρώ.

Το 85% (179.973.790,07 ευρώ), χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ενώ το 15% (31.760.080,60 ευρώ) προέρχεται από Εθνικούς πόρους. Μεταξύ άλλων το Πρόγραμμα επιδιώκει την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την στήριξη νέων επιχειρήσεων και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων ανέργων και εργαζόμενων.  

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, έχει οριστεί ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) για την υλοποίηση δράσεων του Ε.Π.«Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων». 

Διαβάστε το ειδικό έντυπο εδώ


Δείτε το φυλλάδιο με όλους τους τρόπους επικοινωνίας με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα. - 2/10/2013

Ενημερωθείτε για όλες τις ανοιχτές προκηρύξεις, νέα σχετικά με την πορεία υλοποίησης των προκηρύξεων, των αξιολογήσεων και των αποτελεσμάτων, για παραδείγματα επιτυχημένης υλοποίησης επιχειρηματικών σχεδίων, εκδηλώσεις, όπως και ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ενημερωθείτε για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα


Ολοκληρωµένη παρέµβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της Επιχειρηµατικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» - 13/3/2013

Το παρόν Πρόγραμμα "Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας" συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» και στοχεύει στην τόνωση της απασχόλησης μέσω της δημιουργίας πρόσθετων δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας των απειλούμενων από την ανεργία γυναικών, των ανέργων - αιτούντων εργασία και των ανενεργών γυναικών.

Δείτε το ενημερωτικό έντυπο της Δράσης
Δείτε την αφίσα της Δράσης

Δείτε το video με τις συνεντεύξεις τεσσάρων (4) επιχειρηματιών, οι οποίοι στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στο ΕΠΑΝ ΙΙ, υλοποίησαν με επιτυχία τα επενδυτικά τους σχέδια - 12/3/2013
Μας μιλούν για το πώς γεννήθηκε η ιδέα της επιχείρησης τους, για τα οφέλη που προέκυψαν για την επιχείρηση τους και για την τοπική κοινωνία, για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν και για το τι συμβουλεύουν τους νέους επιχειρηματίες. 
Παρουσιάζονται οι παρακάτω επιχειρήσεις: 
1. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΒΕΡΔΕ - ΚΥΒΙΚΑ ΛΟΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΕΒΕ – «Δημιουργία και Υποστήριξη Νέων Καινοτόμων Επιχειρήσεων - Spin Off & Spin Out», www.v-cubes.com
2. BYTEMOBILE -  (Corallia) «Φάση 2- Ενίσχυση Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική», www.bytemobile.com
3. ΜΑΡΜΑΡΑ- ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΟΥΛΙΟΣ Α.Ε. – «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες», www.marblespoulios.gr
4. ΘΥΡΑΤΡΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ  - «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων», www.thyratron.gr
Δείτε το video που δημιουργήσαμε για τις Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας που υλοποίησε η ΕΥΔ ΕΠΑΕ και οι Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης για το ΕΠΑΝΙΙ (Ιούνιος 2010 - Οκτώβριος 2012) - 13/12/2012

Παρουσιάζει έναν περιληπτικό απολογισμό των εξής ενεργειών:

Γραφείο Πληροφόρησης, Ιστοσελίδες, Συμμετοχή σε Εκθέσεις, Διοργάνωση Εκδηλώσεων, Παραγωγή Έντυπου και Οπτικο/κού υλικού, Έρευνες.
ΕΠΑΝεκκίνησε την επιχείρηση σου, με επένδυση στον εναλλακτικό τουρισμό - 24/11/2011

Το Πρόγραμμα Εναλλακτικός Τουρισμός αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του Τουρισμού από υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Χρηματοδοτούνται με 40% εώς και 45% επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 10.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ, τα οποία αφορούν διάφορες μορφές.

Στόχος του Προγράμματος είναι η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος τους και η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Μονόφυλλο


Φόρτισε με ρευστότητα την επιχείρηση σου - Ε. Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων 2007-2013 - 24/11/2011

Με χρηματοδότηση του συνόλου του επιχειρηματικού σχεδίου (100%) ενισχύονται επιχειρήσεις με ποσό έως 20.000 ευρώ εφόσον δημιουργήσουν μια νέα θέση εργασίας διάρκειας ενός χρόνου με το επιπλέον ποσό των 15.000 ευρώ.

Μονόφυλλο


ΕΠΑΝεκκίνηση στην επιχείρηση σου, ανάπτυξη με εξωστρέφεια - 24/5/2011

Δράση "Ανταγωνιστικότητα - Εξωστρέφεια των Επιχειρήσεων"

Τώρα έχεις την δυνατότητα να αναπτύξεις την επιχείρησή σου και να βελτιώσεις την ανταγωνιστικότητα της σε νέες αγορές.

Η πράξη "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων" εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ)

Δίφυλλο Έντυπο


ΕΠΑΝ ΙΙ Νέα προοπτική για τις Επιχειρήσεις - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΩΡΑ - 2/2/2011
Έντυπο ΕΠΑΝ ΙΙ
Μόνο Κείμενο

ΕΠΑΝεκκίνησε την επιχείρηση σου με σύμμαχο το περιβάλλον. - 20/1/2011

Δράση "Πράσινος Τουρισμός"

Τώρα μπορείς να σχεδιάσεις ξανά το μέλλον της τουριστικής σου επιχείρησης.

Ένα μέλλον πιο ανταγωνιστικό και ταυτόχρονα πιο φιλικό για το περιβάλλον.

Η Πράξη "Πράσινος Τουρισμός" εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ).

Μονόφυλλο
Μόνο κείμενο

Στόχος η ανταγωνιστικότητα της επιχείρησής σου; Μπες στο πρόγραμμα ΕΠΑΝ ΙΙ - 9/9/2010
Έντυπο ΕΠΑΝ ΙΙ


Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες - 9/9/2010

Θες ανταγωνιστική την επιχείρησή σου;

Μπές στο πρόγραμμα.

Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες

Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες


Στήριξη στην Πράξη - 9/9/2010

Εθνικό Σχέδιο Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 2010-2013

Έντυπο: Συμβόλαιο Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων


Απολογιστικό Έντυπο του ΕΠΑΝ, για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - 8/4/2009
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη


Απολογιστικό Έντυπο του ΕΠΑΝ, για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - 8/4/2009
Κεντρική Μακεδονία


Απολογιστικό Έντυπο του ΕΠΑΝ, για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος - 8/4/2009
Στερεά Ελλάδα


Απολογιστικό Έντυπο του ΕΠΑΝ, για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - 8/4/2009Απολογιστικό Έντυπο του ΕΠΑΝ, για την Περιφέρεια Κρήτης - 8/4/2009
Κρήτη


Απολογιστικό Έντυπο του ΕΠΑΝ, για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος - 8/4/2009
Δυτική Ελλάδα


Απολογιστικό Έντυπο του ΕΠΑΝ, για την Περιφέρεια Πελοποννήσου - 8/4/2009
Πελοπόνησσος


Απολογιστικό Έντυπο του ΕΠΑΝ, για την Περιφέρεια Θεσσαλίας - 8/4/2009Απολογιστικό Έντυπο του ΕΠΑΝ, για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - 8/4/2009
Δυτική Μακεδονία


Απολογιστικό Έντυπο του ΕΠΑΝ, για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου - 8/4/2009
Βόρειο Αιγαίο


Απολογιστικό Έντυπο του ΕΠΑΝ, για την Περιφέρεια Ηπείρου - 8/4/2009
Ήπειρος


Απολογιστικό Έντυπο του ΕΠΑΝ, για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - 8/4/2009
Νότιο Αιγαίο


Απολογιστικό Έντυπο του ΕΠΑΝ, για την Περιφέρεια Αττικής - 8/4/2009
Περιφέρεια Αττικής


8 Χρόνια ΕΠΑΝ - Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας - 8/4/2009

Στο διάστημα 2000-2008, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) σχεδίασε και υλοποίησε ένα ολοκληρωμένο επικοινωνιακό σχέδιο, το οποίο βασιζόμενο σε ιδέες σύγχρονες και καινοτόμες, έφερε το Πρόγραμμα πιο κοντά στους πολίτες.

 

Οι ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας αποσκοπούν στο να ενημερώνουν έγκαιρα και έγκυρα τον Έλληνα πολίτη για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και να προβάλλουν την ωφελιμότητα που προκύπτει από την από κοινού προσπάθεια Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελλάδος εξασφαλίζοντας τη μέγιστη διαφάνεια στην κοινή γνώμη.

 

Έντυπο: 8 χρόνια ΕΠΑΝ - Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας


Απολογισμός Δράσεων Αναβάθμισης του Ανθρώπινου Δυναμικού των επιχειρήσεων - 29/12/2008

Με δεδομένη τη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα στην οικονομική ανάπτυξη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, αλλά και την ανάγκη για διασφάλιση των υφιστάμενων και δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, το ΕΠΑΝ, εκτός από τις δράσεις που αφορούν την ενίσχυση των επιχειρήσεων και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, περιλάμβανε ένα ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων που αποσκοπούσαν στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, ούτως ώστε να προωθηθεί η απασχολησιμότητα, το επιχειρησιακό πνεύμα, η ικανότητα προσαρμογής και η ισότητα των ευκαιριών.

Απολογιστικό Έντυπο του ΕΚΤ


Ενημερωτικό Δελτίο - Τεύχος 26 - 19/12/2008

Δείτε στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη του προγράμματος για την περίοδο Σεπτέμβριος 2008 - Δεκέμβριος 2008.


Έργα του ΕΠΑΝ 2000-2006 που ξεχώρισαν - 28/8/2008

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα" 2000 - 2006, χρηματοδότησε περισσότερα από 32.000 επενδυτικά σχέδια στους τομείς της βιομηχανίας, της ενέργειας, της έρευνας και τεχνολογίας, του τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών, με συνολικό προϋπολογισμό περισσότερα από 5 δις ευρώ.

Στο έντυπο αυτό παρουσιάζονται, ενδεικτικά και μόνο, κάποια από τα εκατοντάδες έργα που τα καινοτομικά τους στοιχεία και τα αποτελέσματα που επέδειξαν, τους προσδίδουν πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα, τα κάνουν άξια προς μίμηση. Είναι κατά το δυνατόν επιλεγμένα από διαφορετικού τύπου δράσεις, με στόχο να αναδειχθεί το εύρος παρέμβασης του Προγράμματος, η δε παρουσίασή τους ανά Περιφέρεια της Χώρας, (αντίστοιχα με την χωροθέτησή τους), επελέγη για να τονίσει ότι η Καινοτομία ανθίζει παντού, αλλά και ότι αποτελεί το ισχυρό ατού των Περιφερειών, αφού τα αποτελέσματά της ξεπερνούν την τοπική διάσταση και τις φέρνουν στο κέντρο των εξελίξεων.

Έργα του ΕΠΑΝ 2000-2006 που ξεχώρισαν


Ενημερωτικό Δελτίο - Τεύχος 25 - 25/8/2008

Δείτε στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη του προγράμματος για την περίοδο Απρίλιος 2008 - Σεπτέμβριος 2008.
Ενημερωτικό Έντυπο για το ΕΠΑΝ ΙΙ - 12/8/2008

Ενημερωτικά στοιχεία επικοινωνίας με το ΕΠΑΝ ΙΙ

ΕΠΑΝ ΙΙ


Στόχοι του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος - 12/8/2008

Ενημερωθείτε σχετικά με τους στόχους του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Β΄Εκδοση Αύγουστος 2008

Ενημερωθείτε σχετικά με τους στόχους του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος.


Ενημερωτικό Δελτίο - Τεύχος 24 - 9/4/2008

Δείτε στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη του προγράμματος για την περίοδο Οκτώβριος 2007 - Μάρτιος 2008.
Στόχοι του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος - 21/3/2008

Ενημερωθείτε σχετικά με τους στόχους του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Α΄Εκδοση Μάρτιος 2008

Ενημερωθείτε σχετικά με τους στόχους του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος.