Υπουργείο Οικονομίας & ΑνάπτυξηςΥπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ & ΤΣ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

GR / EN
Αρχική σελίδα
Ειδ. Υπηρεσία Διαχείρισης
Επιτρ. Παρακολούθησης

 

e-Βιβλιοθήκη
Ευρετήριο όρων
Δημοσιότητα
Συχνές ερωτήσεις
Επικοινωνία
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Καταγγελίες για συγχρηματοδοτούμενα έργα

ΕΠΑνΕΚ-κίνηση ΕΛΤΕΠ ΜΜΕ

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας!

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;
Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;


Εκτυπώστε αυτή τη σελίδα Αυξήστε το μέγεθος των γραμμάτων Μειώστε το μέγεθος των γραμμάτων
Ψηφιακό και Έντυπο Υλικό
Δείτε όλο το Ψηφιακό και Έντυπο Υλικό από προηγούμενα έτη

  < 1 2 3 4   >

Απολογιστικό Έντυπο του ΕΠΑΝ, για την Περιφέρεια Πελοποννήσου - 8/4/2009
Πελοπόνησσος


Απολογιστικό Έντυπο του ΕΠΑΝ, για την Περιφέρεια Θεσσαλίας - 8/4/2009Απολογιστικό Έντυπο του ΕΠΑΝ, για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - 8/4/2009
Δυτική Μακεδονία


Απολογιστικό Έντυπο του ΕΠΑΝ, για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου - 8/4/2009
Βόρειο Αιγαίο


Απολογιστικό Έντυπο του ΕΠΑΝ, για την Περιφέρεια Ηπείρου - 8/4/2009
Ήπειρος


Απολογιστικό Έντυπο του ΕΠΑΝ, για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - 8/4/2009
Νότιο Αιγαίο


Απολογιστικό Έντυπο του ΕΠΑΝ, για την Περιφέρεια Αττικής - 8/4/2009
Περιφέρεια Αττικής


8 Χρόνια ΕΠΑΝ - Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας - 8/4/2009

Στο διάστημα 2000-2008, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) σχεδίασε και υλοποίησε ένα ολοκληρωμένο επικοινωνιακό σχέδιο, το οποίο βασιζόμενο σε ιδέες σύγχρονες και καινοτόμες, έφερε το Πρόγραμμα πιο κοντά στους πολίτες.

 

Οι ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας αποσκοπούν στο να ενημερώνουν έγκαιρα και έγκυρα τον Έλληνα πολίτη για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και να προβάλλουν την ωφελιμότητα που προκύπτει από την από κοινού προσπάθεια Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελλάδος εξασφαλίζοντας τη μέγιστη διαφάνεια στην κοινή γνώμη.

 

Έντυπο: 8 χρόνια ΕΠΑΝ - Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας


Απολογισμός Δράσεων Αναβάθμισης του Ανθρώπινου Δυναμικού των επιχειρήσεων - 29/12/2008

Με δεδομένη τη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα στην οικονομική ανάπτυξη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, αλλά και την ανάγκη για διασφάλιση των υφιστάμενων και δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, το ΕΠΑΝ, εκτός από τις δράσεις που αφορούν την ενίσχυση των επιχειρήσεων και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, περιλάμβανε ένα ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων που αποσκοπούσαν στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, ούτως ώστε να προωθηθεί η απασχολησιμότητα, το επιχειρησιακό πνεύμα, η ικανότητα προσαρμογής και η ισότητα των ευκαιριών.

Απολογιστικό Έντυπο του ΕΚΤ


Ενημερωτικό Δελτίο - Τεύχος 26 - 19/12/2008

Δείτε στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη του προγράμματος για την περίοδο Σεπτέμβριος 2008 - Δεκέμβριος 2008.


< 1 2 3 4   >


infoepan@mou.gr

801 11 36300

Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Facebook Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Linked In Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Twitter Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο YouTube
Ημερίδα παρουσίασης και διαβούλευσης του πλαισίου στρατηγικής του ΕΠΑνΕΚ -κίνηση
Europe In My Region Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ευρωπαϊκή τράπεζα Επενδύσεων
Ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων των Περιφερειών στους Τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών με τη χρηματοδότηση των ΠΕΠ

Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Jeremie


Ανάπτυξη
Νέος Επενδυτικός Νόμος

Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
ΚΠΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Χάρτης ιστοχώρου

Στατιστικά στοιχεία ιστοχώρου

Όροι χρήσης

Ομάδα έργου

Υπεύθυνος ιστοχώρου

Γραφείο Πληροφόρησης:
Λεωφ. Μεσογείων 56,
11527, Αθήνα
Τηλ: 801 11 36 300
Fax: 210 74 73 666 ώρες 8 πμ-7.00 μμ
Διάυγεια
Συμβατό με τις προδιαγραφές W3C WAI σε επίπεδο ΑΑ

Πιστοποιημένο από τον οργανισμό TUV

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης