Οδηγός Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων
Κατεβάστε το αρχείο...
Εγκύκλιος για την εξειδίκευση των επιχειρησιακών προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013
Κατεβάστε το αρχείο...
Ρυθμίσεις για τη διαδικασία επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου 2007 – 2013, μέχρι την έκδοση του ελληνικού προτύπου
Κατεβάστε το αρχείο...
Οδηγίες για τη διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων τα έτη 2007-2008, έκδοση 1
Κατεβάστε το αρχείο...