N.3908/ ΦΕΚ Α΄ 8/1-02-2011

Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή.

Κατεβάστε το αρχείο...
Ν. 3912 /ΦΕΚ Α΄ 17/17/02/2011

Σύσταση ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.» και τον ειδικό τίτλο «Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.»

Κατεβάστε το αρχείο...
N.3869/ ΦΕΚ Α΄ 130/3-08-2010

Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις.

Κατεβάστε το αρχείο...
N.3861/ ΦΕΚ Α΄ 112/13-07-2010

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τον νόμο και την Απόφαση για την Σύσταση και συγκρότηση ομάδας διοίκησης έργου με αντικείμενο την ανάρτηση νόμων και πράξεων που αφορούν την ΕΥΔ ΕΠΑΕ στο διαδίκτυο.

Κατεβάστε το αρχείο...
N.3855 / ΦΕΚ Α΄ 95/23-06-2010

Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις.

Κατεβάστε το αρχείο...
N.3845/ ΦΕΚ Α΄ 65/06-05-2010

Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη−μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Κατεβάστε το αρχείο...
N.3833/ ΦΕΚ Α΄ 40/15-03-2010

Προστασία της εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης.

Κατεβάστε το αρχείο...
Ν.3688/ ΦΕΚ Α΄ 163/5-8-2008

 "Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες Διατάξεις"

Κατεβάστε το αρχείο...
Ν.3661/ ΦΕΚ Α΄ 89/19-05-2008

Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις

Κατεβάστε το αρχείο...
Ν.3614/ ΦΕΚ Α΄ 267/3-12-2007

 "Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013"

Κατεβάστε το αρχείο...
Ν.3522/ ΦΕΚ Α΄ 276/22-12-2006

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ: Τροποποίηση των διατάξεων σχετικά με τις παραδόσεις των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων

Κατεβάστε το αρχείο...
Κανονισμός 1828 της 8ης Δεκεμβρίου 2006

Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση -Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Κατεβάστε το αρχείο...
Ν.3492/ ΦΕΚ Α΄ 276/22-12-2006

Σύσταση υπηρεσιών και πεδίο εφαρμογής ελέγχου, φορολογικές ρυθμίσεις

Κατεβάστε το αρχείο...
Ν. 3469/ ΦΕΚ Α' 131/28-06-2006

"Εθνικό Τυπογραφείο Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις"

Κατεβάστε το αρχείο...
Ν.3492/ ΦΕΚ Α΄ 105/30-05-2006

Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων εταιρειών στην εύλογη αξία και άλλες διατάξεις

Κατεβάστε το αρχείο...
Ν. 3414/ ΦΕΚ Α΄ 276/10-11-2005 Τροποποίηση του ν. 3310/2005

«Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ 30/Α΄/14.2.2005)

Κατεβάστε το αρχείο...
Ν.3389/ ΦΕΚ Α΄ 232/22-09-2005

Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

Κατεβάστε το αρχείο...
Ν.3325/ ΦΕΚ Α΄ 68/11-03-2005

Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις

Κατεβάστε το αρχείο...
Ν.3316/ ΦΕΚ Α΄ 42/22-02-2005

Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις

Κατεβάστε το αρχείο...
Ν. 3310/ ΦΕΚ Α΄30/14-2-2005

"Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταργήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α΄279/10-11-2005)

Κατεβάστε το αρχείο...
Ν.3299/ ΦΕΚ Α΄ 261/23-12-2004 - Παλαιός Αναπτυξιακός Νόμος

Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση.

Κατεβάστε το αρχείο...
Ν.3279/ ΦΕΚ Α΄ 205/1-11-2004

Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης και ρύθμιση λοιπών θεμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης

Κατεβάστε το αρχείο...
Ν.3263/ ΦΕΚ Α΄ 179/28-10-2004

Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις

Κατεβάστε το αρχείο...
N.3166/ ΦΕΚ Α΄178/2-7-2003

Οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και ρυθμίσεις για τον ευρύτερο τομέα των μέσων ενημέρωσης.

Κατεβάστε το αρχείο...
Ν.3066/ ΦΕΚ Α΄ 252/18-10-2002

Σύσταση "Φορέα εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων", σύσταση εταιρίας ""Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.", τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας "Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.", απαλλοτριώσεις για τον "Ταμιευτήρα ΥΗΕ Μεσοχώρας" και άλλες διατάξεις

Κατεβάστε το αρχείο...
Ν.3021/ ΦΕΚ Α΄ 143/19-06-2002

Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις

Κατεβάστε το αρχείο...
Ν.3021/ ΦΕΚ Α΄ 143/19-06-2002

Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις.

Κατεβάστε το αρχείο...
Ν.2992/ ΦΕΚ Α΄ 54/20-03-2002

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις

Κατεβάστε το αρχείο...
Ν.2919/ ΦΕΚ Α΄ 128/25-06-2001

Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις

Κατεβάστε το αρχείο...
Ν.2860/ ΦΕΚ Α΄ 54/14-11-2000

Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις

Κατεβάστε το αρχείο...
Ν.2741/ ΦΕΚ Α΄199/28-09-1999

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις

Κατεβάστε το αρχείο...
Ν.2703/ ΦΕΚ Α΄ 72/08-04-1999
Κατεβάστε το αρχείο...
Ν.2545/ ΦΕΚ Α΄ 254/15-12-1997

Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις

Κατεβάστε το αρχείο...
Ν.2522/ ΦΕΚ Α΄ 178/08-09-1997

Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.

Κατεβάστε το αρχείο...
Ν. 2522/ ΦΕΚ Α' 178/08-09-1997

"Δικαστική Προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ"

Κατεβάστε το αρχείο...
Ν.2438/ ΦΕΚ Α΄ 211/29-08-1996

Περί κυρώσεως της από 7ης Μαΐου 1996 Συμβάσεως μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρίας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε. για την τροποποίηση και συμπλήρωση της από 4ης Νοεμβρίου 1968 Συμβάσεως μεταξύ των αυτών Συμβαλλομένων, όπως τροποποιήθηκε και άλλες διατάξεις

Κατεβάστε το αρχείο...
Ν.2308/ ΦΕΚ Α΄ 168/15-06-1995

Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις

Κατεβάστε το αρχείο...
Ν.2244/ ΦΕΚ Α΄ 168/7-10-1994

Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις

Κατεβάστε το αρχείο...
Ν. 2328/ ΦΕΚ Α΄ 163/5-8-1995

 "Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις" , όπως ισχύει.

Κατεβάστε το αρχείο...
N.3886/ ΦΕΚ Α΄ 173/30-09-2010

Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων − Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 2/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την
Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335).

Κατεβάστε το αρχείο...
N.3853/ ΦΕΚ Α΄ 90/17-06-2010

Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις.

Κατεβάστε το αρχείο...