«Μελέτες Αποτίμησης Δράσεων ΕΤΑΚ» - Ανακοίνωση: Ακύρωση της Προκήρυξης
Πρώτη ημέρα υποβολής: 8/3/2013
Τελευταία ημέρα υποβολής: 24/4/2013
Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας
moreπερισσότερα...

"Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης της Ευρωπαϊκής Κοινής Πρωτοβουλίας ARTEMIS Joint Undertaking/ Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence"
Πρώτη ημέρα υποβολής: 11/11/2011
Τελευταία ημέρα υποβολής: 2/12/2011
Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
moreπερισσότερα...

«Διαμόρφωση Εκθεσιακού Χώρου» της Δομής Ανάπτυξης Ελληνικών Συνεργατικών Σχηματισμών που λειτουργεί η Μονάδα Corallia του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά στο Καστρίτσι Αχαΐας
Πρώτη ημέρα υποβολής: 13/7/2011
Τελευταία ημέρα υποβολής: 29/7/2011
Εκδούσα Αρχή: Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά / Μονάδα Corallia
moreπερισσότερα...

Ανάπτυξη Πολιτιστικής Υποδομής
Πρώτη ημέρα υποβολής: 15/11/2010
Τελευταία ημέρα υποβολής:
Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού – Τουρισμού / Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού
moreπερισσότερα...

Συμφωνίας/νιών Πλαισίου για την Προμήθεια Ειδών (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, λογισμικό, εξοπλισμός τηλεφωνίας, περιφερειακά, αναλώσιμα)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 23/7/2010
Τελευταία ημέρα υποβολής: 2/9/2010
Εκδούσα Αρχή: Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά / Μονάδα Corallia
moreπερισσότερα...

Εξειδίκευση ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης επιχειρηματικότητας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ
Πρώτη ημέρα υποβολής: 8/1/2009
Τελευταία ημέρα υποβολής: 26/1/2009
Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος
moreπερισσότερα...