Σύσταση-Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΝ ΙΙ
ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

1. Τροποποίηση της  Απόφαση Συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΝ ΙΙ, σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄ 2402/31-10-2011

2. 2η Τροποποίηση (συμπληρωματική) της  Απόφαση Συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΝ ΙΙ, σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄ 3324/30-12-2011

3. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», ΕΠΑΝ ΙΙ

4. Νέα Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΝΙΙ (27/5/2015)

ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
18/6/2015- Κατάλογος Μελών Επιτροπής Παρακολούθησης

 

 

Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης  του ΕΠΑΝ ΙΙ

Ευγενία Φωτονιάτα

Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

 

ΜΕΛΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1

Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων  - ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού

Αλέξανδρος Χαρίτσης

2

Εκπρόσωπος Εθνικής Αρχής Συντονισμού - ΕΣΠΑ

Ιωάννης Φίρμπας

3

Εκπρόσωπος Ειδικής Υπηρεσίας Αρχής Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

Ανδρέας Καραπάνος

4

Γενικός Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Απόστολος Αλεξόπουλος

5

 Γενικός Γραμματέας  Βιομηχανίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ιωάννης Τόλιος

6

Γενικός Γραμματέας  Έρευνας & Τεχνολογίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θωμάς Μαλούτας

7

Γενικός Γραμματέας  Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού

Αντώνιος Παπαδεράκης

8

Γενικός Γραμματέας  Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσεων  του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού

Ιωάννης Πυργιώτης

9

Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

10

Γενική Γραμματεία Ισότητας των δύο Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Φωτεινή Κούβελα

11

Αναπληρώτρια του Προϊσταμένου της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, ως μέλους της ΕΠΠΑτου ΕΠΑΝ ΙΙ, Προϊσταμένη Μονάδας Α1

Αγγελική Φέτση

12


Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣ ΕΚΤ)          

Ιωάννης Φουγιαξής

13

Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (τ.ΕΥΣ ΠΕΔ)

Χρυσούλα Κούρτελη

14

Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού (τομέας Τουρισμού)

Δημήτριος Μπλούκος

15

Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (τομέας Πολιτισμού)

Κοσμάς Σιδηρόπουλος

16

Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Ελευθερία Μπακάλη

17

Εκπρόσωπος της ΜΟΔ ΑΕ.

Παναγιώτης Πραμμαντιώτης

18

Εκπρόσωπος της ΄Ενωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ)

Γεώργιος Παυλίδης

19

Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)

Δημήτρης Παπαστεργίου

20

Εκπρόσωπος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ)

Απόστολος Ξυράφης

21

Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)

Δημήτρης Χατζαντώνης

22

Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΕΕ)

Ιωάννης Σταύρου

23

Εκπρόσωπος της Κεντρικής ΄Ενωσης Επιμελητηρίων (ΚΕΕ)

Αγνιάδης Παναγιώτης

24

Εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος
(ΓΣΕΒΕΕ)

Παρασκευάς Λιντζέρης

25

Εκπρόσωπος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ)

Αγνή Χριστίδου

26

Εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ)

Aννα Αναγνωστάκη

27

Εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ)

Ιωάννης Διονυσόπουλος

28

Εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ)

Χρήστος Γούλας

29

Εκπρόσωπος του Σύνδεσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)

Ηλίας Κικίλιας

30

Εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων Με Αναπηρία (ΕΣΑΜεΑ)

Ιωάννης Βαρδακαστάνης

31

Εκπρόσωπος της Greenpeace Ελλάδας

Νικόλαος Χαραλαμπίδης

32

 Εκπρόσωπος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ)

Δήμητρα Γούναρη

33

Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (τ. EYΣΕΔ-ΕΝ/ΚΑ)

Ιωάννα Νίκου

34

Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου  Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (τ. EYΔΕ ΕΤΑΚ)

Σοφία Χρυσάφη

35

Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού (τομέας Εμπορίου)

Καλλιόπη Σαμπάνη

36

Εκπρόσωπος της Γενικής Δ/νσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού

Ευαγγελία Βασιλικού

37

Εκπρόσωπος του Ενδιάμεσου Φορέας Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ)

Θωμάς – Φωκίων Αλγιανάκογλου

38

Εκπρόσωπος του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.)

Κωνσταντίνος Γαλιάτσος

39

 Εκπρόσωπος του Ερευνητικού Κέντρου Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης "ΑΘΗΝΑ"

Ιωάννης Ιωαννίδης

40

Εκπρόσωπος του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας (ΚΑΠΕ)

Βασίλειος Τσολακίδης

41

Εκπρόσωπος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού - Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Παρασκευή Χουρίδου

42

Εκπρόσωπος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού - Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Ελένη Μάνδηλα

43

Εκπρόσωπος της  Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού - Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Χρήστος Μαλακός

44

Εκπρόσωπος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού - Περιφέρεια Πελοποννήσου

Μιχάλης Αποστολάκης

45

Εκπρόσωπος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού - Περιφέρειας Κρήτης

Στυλιανή Μιχελέτου

46

Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ)

Κυριάκος Λουφάκης

 

ΜΕΛΗ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1

Εκπρόσωπος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ)

Παναγιώτης Αλεξόπουλος

2

Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης
(ΕΥΣΣΑ)

Δημήτριος Ιακωβίδης

3

Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)

Δημήτριος Φακίτσας

4

Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ)

Αναστασία Σιδέρη - Τσάμη

5

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γενική Δ/νση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης

Γεώργιος Περουλάκης

6

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γενική Δ/νση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης

Κωνσταντίνος Γιάκας

7

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής DG ENVIRONMENT

Γεώργιος Κρεμλής

8

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων   (ΕΤΕπ)

Κωνσταντίνος Συναδινός

9

Εκπρόσωπος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών

Γεώργιος Καμπουράκης

10

Προϊστάμενος Μονάδας Α1΄ - ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ

Αγγελική Φέτση

11

Προϊστάμενος Μονάδας Β1΄ - ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ

Ευθύμιος Κουτρούκης

12

Προϊστάμενος Μονάδας Β2΄ - ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ

Βασιλική Κωτσοπούλου

13

Προϊστάμενος  Μονάδας Β3΄ - ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ

Κων/νος Ρακοβίτης

14

Προϊστάμενος  Μονάδας Γ΄ - ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ

Πωλίνα Γρηγορίου

15

Προϊστάμενος Μονάδας Δ΄ - ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ

Ελένη Πουλακάκη

16

Προϊστάμενος Μονάδας Α2΄ - ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ

Ελένη Κρητικού