Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 'Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων'
Ακολουθήστε μας
στα κοινωνικά δίκτυα
Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Facebook Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Twitter Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Linked In Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο YouTube

Πρόσκληση (Δεν αφορά το ευρύ κοινό)

11/10/2011
Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων για την υλοποίηση προγραμμάτων συμβουλευτικής και κατάρτισης με σκοπό την αντιμετώπιση των απολυμένων-ανέργων στους κλάδους λιανικού εμπορίου, εμπορίας - διακίνησης και συντήρησης αυτοκινήτων και κατασκευών δομικών υλικών.

H παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε φορείς ή ενώσεις ή συμπράξεις φορέων του δημοσίου τομέα ή του ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα όπως κλαδικοί φορείς, επιμελητήρια, εκπαιδευτικά ιδρύματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, που σκοπό με βάση το καταστατικό σύστασής τους, έχουν τον σχεδιασμό ή/και οργάνωση ή/και υλοποίηση δράσεων κατάρτισης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης εργαζομένων, αυτοαπασχολουμένων, και ανέργων καθώς και την δυνατότητα εκτέλεσης αυτών των προγραμμάτων με ίδια μέσα.

NEA καταληκτική ημερομηνία (παράταση) για την υποβολή προτάσεων είναι η 5η Δεκεμβρίου 2011

 


Συνημμένα Αρχεία
24/9/2015 2η Τροποποίηση της Πράξης: "Υλοποίηση προγραμμάτων συμβουλευτικής και κατάρτισης με σκοπό την αντιμετώπιση των απολυμένων-ανέργων στους κλάδους Λιανικού Εμπορίου, Εμπορίας-διακίνησης και συντήρησης αυτοκινήτων και κατασκευών δομικών υλικών για τις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου" [ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ]
24/9/2015 2η Τροποποίηση της Πράξης: "Υλοποίηση προγραμμάτων συμβουλευτικής και κατάρτισης με σκοπό την αντιμετώπιση των απολυμένων-ανέργων στους κλάδους Λιανικού Εμπορίου, Εμπορίας-διακίνησης και συντήρησης αυτοκινήτων και κατασκευών δομικών υλικών για τις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1 (Σύγκλιση) " [ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ]
22/1/2015 1η Τροποποίηση της Πράξης "Υλοποίηση προγραμμάτων συμβουλευτικής και κατάρτισης με σκοπό την αντιμετώπιση των απολυμένων-ανέργων στους κλάδους Λιανικού Εμπορίου, Εμπορίας-διακίνησης και συντήρησης αυτοκινήτων και κατασκευών δομικών υλικών για τις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1 (Σύγκλιση) "
22/1/2015 1η Τροποποίηση της Πράξης "Υλοποίηση προγραμμάτων συμβουλευτικής και κατάρτισης με σκοπό την αντιμετώπιση των απολυμένων-ανέργων στους κλάδους Λιανικού Εμπορίου, Εμπορίας-διακίνησης και συντήρησης αυτοκινήτων και κατασκευών δομικών υλικών για τις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου"
20/5/2013 Συμπληρωματικά Αρχεία
20/5/2013 Απόφαση Σύστασης και Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Τεχνικών Δελτίων Προτεινόμενων Πράξεων
20/5/2013 Παράταση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
20/5/2013 Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
20/5/2013 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
31/1/2012 Απόρριψη αίτησης χρηματοδότησης/ μη ένταξη της πράξης με τίτλο: «Υλοποίηση προγραμμάτων συμβουλευτικής και Απόρριψη αίτησης χρηματοδότησης/ μη ένταξη της πράξης με τίτλο: «Υλοποίηση προγραμμάτων συμβουλευτικής και κατάρτισης με σκοπό την αντιμετώπιση των απολυμένων -ανέργων στους κλάδους του Λιανικού Εμπορίου, Εμπορίας-διακίνησης και συντήρησης αυτοκινήτων και κατασκευών δομικών υλικών στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου»
31/1/2012 Απόφαση Ένταξης για την «Υλοποίηση προγραμμάτων συμβουλευτικής και κατάρτισης με σκοπό την αντιμετώπιση των απολυμένων-ανέργων στους κλάδους του Λιανικού Εμπορίου, Εμπορίας- διακίνησης και συντήρησης αυτοκινήτων και κατασκευών δομικών υλικών για τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου»
31/1/2012 Απόφαση Ένταξης για την «Υλοποίηση προγραμμάτων συμβουλευτικής και κατάρτισης με σκοπό την αντιμετώπιση των απολυμένων-ανέργων στους κλάδους του Λιανικού Εμπορίου, Εμπορίας- διακίνησης και συντήρησης αυτοκινήτων και κατασκευών δομικών υλικών για τις 8 περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1 (Σύγκλιση)»
31/1/2012 Απόρριψη αίτησης χρηματοδότησης/ μη ένταξη της πράξης με τίτλο: «Υλοποίηση προγραμμάτων συμβουλευτικής και κατάρτισης με σκοπό την αντιμετώπιση των απολυμένων- ανέργων στους κλάδους του Λιανικού Εμπορίου, Εμπορίας-διακίνησης και συντήρησης αυτοκινήτων και κατασκευών δομικών υλικών για τις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1»
24/11/2011 Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις

backεπιστροφήΓια περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» (Ε.Π. Ε.Α.Α) μπορείτε να δείτε την ιστοσελίδα του πατώντας εδώ.

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΣΠΑ