Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Αξιολόγηση ΕΠΑΝΕΚ και Επιμέρους Δράσεων [17/3/2017]


Ημερομηνία Έκδοσης: 17/03/2017
Τελευταία ημέρα υποβολής: 28/04/2017
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Προϋπολογισμός: 800.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 004

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία και αφορά την Αξιολόγηση του ΕΠΑνΕΚ και επιμέρους Δράσεων.

Η πρόσκληση έχει ως περιεχόμενο την εκπόνηση του σχεδίου αξιολόγησης του ΕΠ και των αξιολογήσεων που προβλέπονται απο τον Κανονισμό (ΕΕ)1303/2013, Επιμέρους Αξιολογήσεις δράσεων και παρεμβάσεων κατά τη διάρκεια του ΕΠ και εκ των υστέρων αξιολογήσεις

Πληροφορίες: κ. Σπυριδούλα Σπηλιοπούλου, Τηλ.: 213-1503648, e-mail: spilispi@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
17/3/2017 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
17/3/2017 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
Επιστροφή