Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Δημιουργία, Aνάδειξη και Aξιοποίηση Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος [21/1/2021]


Ημερομηνία Έκδοσης: 21/01/2021
Πρώτη ημέρα υποβολής: 22/01/2021 και ώρα 08:00                
Τελευταία ημέρα υποβολής: 26/03/2021 και ώρα 16:00  
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 118

Προϋπολογισμός: 25.000.000,00 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ και ΛΟΙΠΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΘ' ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ  για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 

Αντικείμενο της δράσης είναι η ανάπτυξη, οργάνωση, τεκμηρίωση, διαχείριση και προβολή ψηφιακού περιεχομένου που αφορά σε πολιτιστικά αγαθά όπως, ακίνητα και κινητά μνημεία, συλλογές, τεκμήρια, αρχεία και χώρους πολιτισμού, που χρονολογούνται από το έτος 1830 και μετά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ Α 153/28-06-2002), καθώς και η ανάπτυξη και διάθεση σχετικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο κοινό. Το μνημειακό πολιτιστικό απόθεμα της Χώρας παραμένει ψηφιοποιημένο σε περιορισμένο βαθμό. Ταυτόχρονα, η ψηφιοποίηση των μνημειακών συλλογών και μνημείων λαμβάνει κεντρική πολιτιστική σημασία: αφ' ενός η επίσκεψη μουσείων και μνημειακών χώρων έχει επεκταθεί – κι εν μέρει μετατοπιστεί – στον κυβερνοχώρο, αφ' ετέρου η ψηφιοποίηση συλλογών ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας έχει δημιουργήσει νέες δυνατότητες αξιοποίησης και προβολής των σχετικών τεκμηρίων.

Η δράση αποσκοπεί στην ένταξη ενός σημαντικού όγκου του πολιτιστικού αποθέματος της Χώρας στη νέα αυτή πραγματικότητα. Οι Δυνητικοί Δικαιούχοι που θα υποβάλουν αιτήσεις χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) να δραστηριοποιούνται στον τομέα του Πολιτισμού και να έχουν, πριν από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Πρόσκλησης, στον καταστατικό σκοπό ή στις ιδρυτικές τους πράξεις αρμοδιότητες που αφορούν στον Πολιτισμό, είτε

(β) να έχουν στην κυριότητά τους συλλογές νεότερου ή σύγχρονου πολιτισμού. Ως συλλογές νεότερου ή σύγχρονου πολιτισμού ορίζονται αυτές των οποίων τα τεκμήρια χρονολογούνται από το έτος 1830 και μετά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ A 153/28-06-2002).

Πληροφορίες: Σοφία Βισίλια, 2131503643, e-mail: svisilia@mou.gr

 Συνημμένα Αρχεία
10/11/2022 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση Συλλογών και δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου της Ιεράς Μητρόπολης Σύρου»
10/10/2022 2η τροποποίηση της Πράξης «Ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού των Μουσείων του Πανεπιστημίου Κρήτης (Μουσείο της Εκπαίδευσης, Μουσείο Ιατρικής Κρήτης)»
29/9/2022 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού των Μουσείων του Πανεπιστημίου Κρήτης (Μουσείο της Εκπαίδευσης, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Μουσείο Ιατρικής Κρήτης)»
6/6/2022 Αποφάσεις Απόρριψης Πράξεων
3/6/2022 Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων
27/5/2022 Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
27/5/2022 Αποφάσεις Μερικής Αποδοχής Ενστάσεων
27/5/2022 Αποφάσεις Αποδοχής Ενστάσεων
27/5/2022 Αποφάσεις Απόρριψης Ενστάσεων
20/4/2022 Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Αξιολογημένων Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
13/4/2022 Αποφάσεις Απόρριψης Ενστάσεων
23/3/2022 Απόφαση Απόρριψης της Πράξης «Ψηφιακές δράσεις προβολής της Δημοτικής βιβλιοθήκης και του Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Θέρμου»
17/3/2022 Αποφάσεις Απόρριψης Πράξεων
11/3/2022 Απόφαση Απόρριψης της Πράξης «+Ε Μ Α Τ Ε Κ Εικονικό Μουσείο και Αποθετήριο του Ελληνικού Κινηματογράφου»
28/2/2022 Αποφάσεις Απόρριψης Πράξεων
9/3/2021 Δεύτερη (2η) τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
9/3/2021 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
19/2/2021 Πρώτη (1η) τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
21/1/2021 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19