Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Παραδείγματα Έργων

Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός / Διασφαλίζοντας το πλούσιο ιστορικό υλικό της Αθωνικής Πολιτείας [1/11/2018]


Η ανάδειξη και προβολή της μακραίωνης παράδοσης και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Αθωνικής Πολιτείας παρουσιάζει ιδιαίτερη επιστημονική, εκπαιδευτική και πολιτιστική σημασία και αξία, καθώς απευθύνεται τόσο σε ερευνητές της ιστορίας της τέχνης και της αρχιτεκτονικής όσο και σε προσκυνητές.

Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 9.412.260,00 ευρώ αφορά στη διαμόρφωση μιας Ψηφιακής Κιβωτού με το πολιτιστικό απόθεμα 14 Ιερών Μονών του Αγίου Όρους και ειδικότερα με την ψηφιοποίηση και τη διάθεση σημαντικού μέρους του ιστορικού υλικού (συλλογών χειρόγραφων κωδίκων) αξιοποιώντας τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με σκοπό την αύξηση του βαθμού προσβασιμότητας στο σημαντικό αυτό ιστορικό υλικό και την πρακτική αξιοποίηση του, καθώς και την προστασία του από την φθορά.

Η ψηφιακή αξιοποίηση και προβολή της Αγιορείτικης κληρονομιάς θα συμβάλει και στη γενικότερη πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, καθώς η υλοποίηση των στόχων του έργου θα έχει σαν αποτέλεσμα την καθιέρωση της Ελλάδας, ως έναν από τους σπουδαιότερους διαχειριστές και διαθέτες ψηφιακού πολιτιστικού ορθόδοξου αποθέματος στον κόσμο, και τούτο, διότι στο Aγιο Όρος διαφυλάσσεται μεγάλο μέρος των πολιτιστικών θησαυρών παγκοσμίως. Aμεσα ωφελούμενοι θα είναι ερευνητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί, μαθητές, ιστορικοί, αρχιτέκτονες, φιλόλογοι και έμμεσα ωφελούμενοι το σύνολο του πληθυσμού σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς και μορφωτικά ιδρύματα, μουσεία, βιβλιοθήκες, αρχεία, πνευματικά ιδρύματα.

Δείτε εδώ πληροφορίες για την Εκδήλωση παρουσίασης του έργου που πραγματοποιήθηκε στις 25/02/20 στο αμφιθέατρο της Εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών στη Θεσσαλονίκη.

Επισκεφτείτε εδώ την ιστοσελίδα του έργου.

Περιηγηθείτε στην "κιβωτό"

 a8

 

 


ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19