Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Δημοσιότητα - Εκδηλώσεις

Infographic Escrow Account [25/9/2017]


Με τον Εscrow Αccount ή Καταπιστευτικό Λογαριασμό, η επιχορήγηση που αναλογεί στον δικαιούχο σε δαπάνες που έχουν υλοποιηθεί και τιμολογηθεί καταβάλλονται απευθείας στους παρόχους/προμηθευτές του.  Στόχος του είναι να βοηθήσει αποτελεσματικά τους δικαιούχους να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενα προβλήματα ρευστότητας κατά την υλοποίηση του επενδυτικού τους σχεδίου. Στο συγκεκριμένο έντυπο μπορείτε να δείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί.

 Συνημμένα Αρχεία
Δείτε εδώ το Infographic για τον Ανοιχτό Καταπιστευτικό Λογαριασμό Escrow Account
Επιστροφή