Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Δημοσιότητα - Εκδηλώσεις

Διαβάστε το νέο ενημερωτικό έντυπο του ΕΠΑνΕΚ που αφορά την ενεργοποίηση του προγράμματος μέχρι σήμερα και τις σημαντικές δράσεις που αναμένονται να δημοσιευθούν στο προσεχές διάστημα [23/9/2016]
Συνημμένα Αρχεία
Δείτε εδώ το νέο ενημερωτικό έντυπο του ΕΠΑνΕΚ
Επιστροφή